ATMA Hizmet Şartları

Kendi Atma hesabınızı oluşturabilmek ve yönetebilmek için Türkiye Cumhuriyeti Mevzuatı uyarınca gereken yaşın altındaysanız, ebeveyninizden veya vasinizden izin almanız gerekir. Lütfen bu şartları ebeveyninizle veya vasinizle birlikte okuyunuz. Bu şartların kabulü ile bu uyarıya uyduğunuzu kabul ve taahhüt etmiş sayılırsınız. Bir ebeveyn veya vasi olarak çocuğunuzun hizmetleri kullanmasına izin veriyorsanız bu şartlar sizin için geçerlidir ve çocuğunuzun hizmetleri kullanımı Kanunen sizin sorumluluğunuzdadır. Bu Hizmet Şartları, “Atma”nın tüm işletim sistemlerindeki yer alan mobil uygulamalarına (her işletim sisteminin kendi kuralları saklı kalmak kaydıyla) ve “Atma” internet sitesine ulaşımınız, bu uygulamaları veya siteleri kullanımınız ile ilgili olarak sizin ve “Atma”nın fikri, mülki ve harici tüm hukuki haklarını haiz “Kurulacak Şirket Adı” arasında gerçekleşir. Hizmet Şartları “İşbu Sözleşme” olarak anılacaktır. İşbu sözleşmede “Kurulacak Şirket Adı”; “Tüzel Kişi”, “Tarafımız” veya “Atma Ailesi” olarak anılacaktır. “Atma”nın yer aldığı tüm işletim sistemlerindeki mobil uygulamaları “Uygulama” olarak anılacaktır. www.atma.shop domain adresli internet sitesi “Site” olarak anılacaktır. İşbu Sözleşme’de, Uygulama ve Site aracılığıyla işbu sözleşmenin diğer tarafına sunulan tüm ürün ve hizmetler ile birlikte “Hizmet” olarak ifade edilecektir. İşbu Sözleşme’nin kabulü, İşbu Sözleşme’ye yapılan ilave hüküm ve koşulları da atıf yoluyla içermekte olup bu kısımlar sözleşmede belirtilmektedir. 1. Hizmet Aracılığıyla Paylaşılan Veriler: Hizmet aracılığıyla sunduğunuz veriler Atma Ailesi’nin Gizlilik Politikası'na “www.atma.shop” ("Gizlilik Politikası") tabidir. Ürün İlanları ve aşağıda verilen diğer sunumlar da dahil olmak üzere Hizmet’le ilişkili olarak sunduğunuz bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu ve doğru kalacağını ve bu tür bilgileri gerektiği şekliyle doğru şekilde saklayacağınızı, güncelleyeceğinizi; aksi takdirde doğacak sonuçlardan hukuki veyahut cezai sorumluluğunuzun doğabileceğini kabul ettiğinizi, beyan ve taahhüt edersiniz. 2. Platform İlkeleri: “atma.shop” adresinde bulunan ve zaman zaman tarafımızca güncellenen Platform İlkelerine uyacağınızı kabul etmektesiniz. Platform İlkeleri, diğer hususların yanı sıra, yasaklanmış ürünle, yasaklanmış hizmetler listemizi ve davranış kurallarımızı içermektedir. İşbu ilkelere ve özellikle yasaklanmış ürün ve hizmetler kısmına aykırılığın tespiti durumunda ilgili içeriğin Kanuni sınırlar dahilinde derhal kaldırılması ve oluşan zararın kanuni yollarla tespiti halinde tazminini, gerek diğer kullanıcılara gerek Atma Ailesi’ne olmak üzere taahhüt etmiş sayılırsınız. 3. Kayıt; Kullanıcı Adları ve Parolalar: Hizmetin tümünü veya bir kısmını kullanabilmek için kayıt yaptırmanız gerekebilir. Kayıt sırasında bize vermiş olduğunuz kullanıcı adı, şifre veya diğer bilgileri reddedebilir veya değiştirmenizi talep edebiliriz. Kullanıcı adınız ve şifreniz hesabınızın bilgileridir ve ilgili Mevzuat uyarınca gizli tutulmalıdır. Hesap bilgilerinizi kullanarak kaydettiğiniz tüm hesaplarınızdaki tüm faaliyetlerden sorumlusunuzdur. Hesap bilgilerinizin gizliliğinin ihlal edildiğine inanıyorsanız Tarafımız’a derhal bildirimde bulunmalısınız. Eğer bir sosyal medya ağı aracılığıyla kaydolursanız, Tarafımız’ı kayıt işlemleriniz ile bağlantılı olan sosyal medya ağından edindiğimiz bilgilerinize Gizlilik Politikası’na aykırı olmayacak şekilde erişmeye, kullanmaya, ifşa etmeye ve saklamaya dair yetkilendirmiş olursunuz. 4. Ürün İlanları: Hizmet, kullanıcıların ürünler, gayrimenkuller ve hizmetler için ilan ("Ürün İlanı") koyabilecekleri ve bunlara göz atabilecekleri bir platform içermektedir. Bu Ürün İlanları’nın hiçbiri Tarafımız’ca sağlanmayıp, yalnızca kullanıcılar tarafından sağlanmaktadır. Söz konusu ilanlar hakkındaki Atma Ailesi’nin sorumluluğu İşbu Sözleşme’de yer alan hükümler dışında bulunmamaktadır. Ürün İlanları, Atma Ailesi tarafından herhangi bir hukuki teklif veya kabul ifade etmemektedir. Lütfen “Hizmet” aracılığıyla satın alırken, satarken, kiralarken veya kiraya verirken veya başka bir şekilde herhangi bir ürün ilanına ilişkin bir işleme iştirak ederken veya ürün için ödeme yaparken veya ödeme alırken Türk Hukuku Mevzuatı’nın ilgili hükümlerine riayet ederek hareket ediniz. İşbu hususlara ilişkin Tüzel Kişi’nin, taraflar arasındaki hiçbir hukuki icaba davet, icap, kabül ve işlemler esnasındaki görüşmelerden hukuki sorumluluğunun olmadığı İşbu Sözleşme ile kabul edilmiş sayılır. Herhangi bir Ürün İlanı’nın “Hizmet” aracılığıyla mevcut olması veya reklamının yapılması ilgili ürün ilanına veya ürün ilanı sağlayıcısına Tarafımız’ca onay verildiği anlamına gelmemektedir. Herhangi bir Ürün İlanı’na veya kullanıcıya ilişkin herhangi bir garantimiz Türk Hukuku Mevzuatının gerekleri dışında bulunmamaktadır. Herhangi bir Ürün İlanı’na veya Ürün İlanı’nın mevcudiyetine ilişkin bilgiler önceden bildirilmeksizin her an değiştirilebilmektedir. Ürün İlanları’nın konusunun pazarlanması, tanıtımı, Ürün İlanı’na ilişkin görüşmeler, satışı, satın alınması, teslimatı, teslim alınması, elde bulundurulması ve kullanılması ile ilgili yürürlükte bulunan Türk Hukuku Mevzuatı’nı bildiğiniz ve bunlara uyacağınız İşbu Sözleşme’nin kabulü ile tarafınızca kabul ve taahhüt edilir. Herhangi bir nedenle herhangi bir Ürün İlanı’nı kaldırma hakkımız Türk Hukuku Mevzuatı’na uygun olarak her zaman saklıdır. Ürün İlanı yayınlamak ve herhangi bir Ürün İlanı ile ilgili herhangi bir işlem yapmak veya herhangi bir devir gerçekleştirmek için gerekli tüm yetki ve izinlere sahip olduğunuzu ve eğer bu işlemleri yapmak için yasal olarak kabul edilen yaşta değil iseniz, uygun veli veya vasinin rızası ile gereken yetki ve izinleri sahip olduğunuzu beyan edersiniz. 5. Sunumlar: Sizi kişisel olarak tanımlamak için kullanılabilecek verileri, Ürün İlanları, profil sayfalarının yaratılması, platforma sunum yapma, sosyal medya aracılığıyla bağlanma, mesaj panoları, sohbet, yorum yapma ve Hizmet’in diğer interaktif kanalları aracılığıyla sunabilirsiniz (“Sunum”). Tarafınızca yapılan her Sunum’dan hukuken sorumluluğunuz bulunmaktadır. Atma Ailesi, Sunum’ların herhangi bir üçüncü kişi tarafından kullanımı veya kötüye kullanımı (dağıtılması da dahil) üzerinde hiçbir şekilde kontrol sahibi olmadığı gibi hukuken sorumlu da değildir. İşbu sebeple, üçüncü kişilerle gerçekleştireceğiniz her türlü etkileşimde Türk Hukuku’na aykırılıktan kaçınmanız gerekmektedir. 6. Lisans: Sunum’lara ilişkin hakların mülkiyeti tarafınıza aittir. Yaptığınız her bir Sunum ve etkileşim için bize, size veya herhangi bir üçüncü tarafa hiçbir ilave ödeme yapılmaksızın; her bir Sunum’u çoğaltmak, yaymak, sunmak ve sergilemek (kamuya açık olarak veya başka bir şekilde), her bir Sunum’un türev çalışmalarını yaratmak, her bir Sunum’u uyarlamak, değiştirmek ve başka yollarla kullanmak veya bu tür Sunum’u şimdi bilinen veya ileride geliştirilecek herhangi bir formatta veya medyada ve herhangi bir amaçla (tanıtımlar gibi promosyon amaçlı olanlar da dahil olmak üzere ve ancak Kanun’a aykırı olmamak şartıyla) analiz etmek ve kullanmak üzere Tarafımız’a dünya çapında, telifsiz, tamamen ödenmiş, münhasır olmayan, sürekli, geri alınamaz, devredilebilir ve her şekilde alt lisanslanabilir (çoklu aşamalar üzerinden) bir lisans vermektesiniz. İşbu maddeyi dikkatle okuduğunuzu ve açıkça kabul ettiğinizi İşbu Sözleşme’nin kabulü ile kabul ve taahhüt etmiş olursunuz. Buna ek olarak, bize Hizmete ilişkin veya başka bir şekilde bir fikir, öneri, teklif veya başka bir içerik ("Geri Bildirim") sağlamanız durumunda söz konusu Geri Bildirim, İşbu Sözleşme uyarınca Sunum olarak kabul edilecektir. Söz konusu Geri Bildirim’in gizli olmadığını ve Geri Bildirim'i bize sunmanız bedelsiz, talep olmaksızın verilmiş ve herhangi bir sınırı olmaksızın yapılmış olduğunu, Atma Ailesi üzerinde herhangi bir yükümlülük yaratmadığını İşbu Sözleşme’nin kabulü ile tarafınızca kabul, beyan ve taahhüt etmiş olursunuz. Bu bölümde verilen bütün lisansları vermek için gerekli tüm haklara ve mülkiyete sahip olduğunuzu ve Hizmet aracılığıyla veya Hizmet’le bağlantılı olarak sağladığınız Sunum’larınızın ve bunları sunumunuzun eksiksiz ve doğru olacağını, hileli ve haksız olmadığı gibi başka herhangi bir şekilde yürürlükteki bir yasayı veya üçüncü bir tarafın hakkını ihlal etmediğini beyan ve taahhüt etmiş olursunuz. Her türlü "Manevi hak"lardan ve ya da Gönderiler ile ilgili malzemelerin eser sahipliği sıfatı veya bütünlükleri ile ilgili herhangi bir hukuk kavramı uyarınca yürürlükteki herhangi bir yasa altında sahip olacağınız haklarınızdan iş burada gayri kabili rücu feragat etmektesiniz. 7. Gözetim: Gönderilerinizi, Hizmet’te görünmeden önce veya sonra (böyle bir zorunluluğumuz olmasa dahi) (doğrudan veya bir yazılım kullanarak) politikalarımıza ve Mevzuat’a uygun olarak denetleyebilir, değerlendirebilir, değiştirebilir veya kaldırabiliriz. Hizmet’e erişiminizi ve kullanımınızı değerlendirebiliriz. Gizlilik Politikamıza ve Türk Hukuku’na tabi olarak, Hizmet'e erişiminiz ve Hizmet’i kullanımınız ile ilgili bilgileri yasal sınırlar çerçevesinde herhangi bir gerçek ya da tüzel kişiye herhangi bir neden veya amaçla açıklayabileceğimizi kabul etmektesiniz. 8. Öne Çıkarma Özellikli Ürün İlanları ve Sunumlar: Hizmet ile bağlantılı olarak ücret karşılığı (“Ücretler”) belirli gelişmiş özellikler (örneğin Ürün İlanınızın yayında “öne çıkarılması”) sunabiliriz (“Ücretli Hizmetler”). Tüm Ücretler Uygulama’da veya Site’de belirtilmiş veya açıklanacak olup Türk Lirası olarak belirlenmiştir. Yürürlükteki vergileri içermemektedir. Ödemeler Uygulamayı orijinal olarak indirdiğiniz uygulama mağazası veya birlikte çalıştığımız lisanslı ödeme sistemi şirketleri aracılığıyla tahsil edilecektir. Uygulama mağazalarından doğrudan yürürlükteki “uygulama içi” satın alım kurallarına ve politikalarına ulaşabilirsiniz. Tüm faturalama ve geri ödeme soruları uygun uygulama mağazasına yöneltilmelidir. Ücretli Hizmetlerin teslimatı satın alımı takiben derhal sağlanacaktır. Ücretli Hizmetlerin bazıları otomatik yenileme ödemeleri ile abonelik esasında sunulabilir (“Abonelik Hizmetleri”). Her bir abonelik hizmeti tipi için faturalama dönemi satın alım anında Uygulama’da veya Site’de belirtildiği şekilde olacaktır. Aboneliklerinizi uygulama mağazasındaki hesabınızdan yönetebilirsiniz. Herhangi bir Üyelik Hizmetini iptal etmek için iptalinizi uygun uygulama mağazasından sunmalısınız. Bir sonraki faturalama döneminin ücretleri için yüklenilmesinden kaçınmak için bir sonraki faturalama döneminin başlamasından önce bir Abonelik Hizmeti’ni iptal etmelisiniz. Herhangi bir iptali takiben, Abonelik Hizmetleri’ne mevcut faturalama döneminizin sona ermesine kadar erişim sahibi olmaya devam edeceksiniz ve sonra Abonelik Hizmeti otomatik olarak sona erecektir. Aboneliğin uygulandığı uygulamayı veya hesabı silerseniz, abonelik, zamana bağlı ise ve faturalama dönemi bitmemişse bile tam olarak bitecektir. Ücretler, tamamen veya kısmen değiştirme hakkı, Atma Ailesi’nce saklı tutulmaktadır. Ücretlerdeki herhangi bir değişiklik bir sonraki faturalama dönemine uygulanacaktır. Yukarıda belirtilenler veya Tarafımız’ca açıkça aksinin kabul edilmiş olması haricinde, Ücretli Hizmetler’in bütün satışları (herhangi bir Abonelik Hizmeti de dahil) kesindir ve iade yapılmayacaktır. Kısmen kullanılmış Abonelik Hizmetleri dönemleri için iade yapılmayacak veya kredi verilmeyecektir. 9. Satıcıya Ulaşma Özelliği: Hizmet kapsamında, kayıt sırasında Uygulama’ya verdiğiniz telefon numarasını, söz konusu numaradan diğer kullanıcıların sizi araması için Ürün İlanı’nız ile birlikte paylaşabileceğiniz bir özellik bulunmaktadır. Bu özellik düğmesini seçerek veya açarak telefon numaranızın Ürün İlanlarınızı inceleyen Uygulamadaki Hizmet kullanıcıları için açık olarak paylaşılmasına ancak Ürün İlanı oluşturma sırasında onay verdiğiniz durumda karşı tarafla paylaşacağımızı bildirmek isteriz. Onay vermeniz durumunda, Uygulama veya Site içinde kamuya açık hale geleceği için telefon numaranızın güvenliğine ilişkin herhangi bir beyan vermemekte veya güvenliğini garanti etmemekteyiz. Hizmet’in diğer son kullanıcıları ile iletişim kurarken ve konuşurken, Türk Hukuku sınırları içerisinde kalarak; sağduyulu kullanınız, dikkatli olunuz ve Platform İlkeleri’ne uyunuz. 10. Sınırlandırılmış Haklarınız: Uygulama son kullanıcılara lisanslanır (satılmaz). İşbu Sözleşmeye uymanız koşuluyla ve sadece Şirket tarafından Uygulamayı kullanmanıza izin verildiği süre boyunca sınırlı, münhasır olmayan, geri alınabilir, devredilemez, alt lisanslanamaz esasa dayalı olarak Uygulama’yı ve Site’yi sadece kendi kullanımlarınız için sahibi olduğunuz veya kontrol ettiğiniz bir mobil cihazda kurmanıza ve kullanmanıza İşbu Sözleşme ve ekleri ile sınırlı olmak üzere izin verilmektedir. İşbu Sözleşme’nin şartlarına ve koşullarına uymadığınız takdirde; derhal Uygulama’yı kullanmayı durdurmalı, Uygulama’yı mobil cihazınızdan kaldırmalısınız. Uygulama’yı tekrar kullanmanız size açıkça izin verilene kadar yasak olup Uygulama’yı herhangi bir mobil cihazda kullanmanızız yasak olacağını kabul ve taahhüt etmiş olmaktasınız. Uygulama’nın birtakım gerektirdiği sistem izinlerini kabul etmemeniz durumunda, Uygulama’yı veya işlevlerinin belirli bir kısmını kullanamayacağınızı kabul etmiş sayılırsınız. Hizmeti kullanmak için gereken tüm donanım, telekomünikasyon ve diğer hizmetlerin edinimi, korunması ve ödenmesinden tamamen tarafınız sorumludur. Buna ek olarak, işbu Sözleşmeye uymanız koşuluyla ve Şirketin Siteyi kullanmanıza izin verdiği süre boyunca işbu Sözleşme kapsamında Sitede size erişimini sağladığımız herhangi bir bölümün tek bir (1) kopyasını, herhangi bir cihazda ticari olmayan kişisel kullanımınız için görüntüleyebilirsiniz. 11. Şirketin Mülkiyet Hakları: Tüzel Kişi; Hizmet’e ilişkin tüm mülkiyet haklarını ve kanunlarla korunan Hizmet’e ilişkin tüm yasal haklarını haizdir. Ticari unvanlarımız, ticari markalarımız ve hizmet markalarımız ATMA ve ilişkili her tür logoyu yalnızca bunlarla sınırlı olmadan içermektedir. İşbu Sözleşme dışında kalan Hizmet’lerimize ilişkin hususlar saklıdır. Hizmet’te bize ait olmayan tüm ticari unvanlar, ticari markalar, hizmet markaları ve logolar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir. Ticari unvanlarımız, ticari markalarımız, hizmet markalarımız veya logolarımız, bize ait olmayan herhangi bir ürün veya hizmetle bağlantılı olarak veya karışıklığa yol açabilecek bir şekilde kullanılamamakta olup Tarafımızca açıkça ve yazılı izin gerekmektedir. Ayrıca, Hizmet’te yer alan hiçbir veri, malikinin açık ve yazılı izni olmaksızın ticari unvan, ticari marka, hizmet markası veya logoyu kullanma hakkı verdiği şeklinde anlaşılamaz. 12. Üçüncü Taraf Materyalleri: Hizmet’i kullanımınız ile Ürün İlanları ve diğer Sunumlar da dahil üçüncü şahıslar tarafından sunulmuş olan belirli verilere, ürünlere, hizmetlere ve diğer materyallere ("Üçüncü Taraf Materyalleri") Tarafımızca erişilebilir veya söz konusu Üçüncü Taraf Materyalleri’nin gönderilmesine veya iletilmesine izin verilebilmektedir. Üçüncü Taraf Materyalleri, Tarafımızca kontrol edilmemekte veya onaylanmamaktadır. Üçüncü Taraf Materyalleri’nden Atma Ailesi olarak herhangi bir hukuki sorumluluğumuz bulunmamaktadır. Üçüncü Taraf Materyalleri hakkında Atma Ailesi herhangi bir beyan ve garantide bulunmamaktadır. Üçüncü Taraf Materyalleri’ni politikalarımız ve Türk Hukuku Mevzuatı uyarınca gözlemlemeyebiliriz ve herhangi bir zamanda, Hizmet üzerinden Üçüncü Taraf Materyalleri’ne, gerekli görülmesi halinde, erişimi engelleyebilir veya devre dışı bırakabiliriz. Hizmet üzerinden Üçüncü Taraf Materyalleri’nin mevcudiyeti, söz konusu Üçüncü Taraf Materyalleri sağlayıcısına ilişkin bir onay değildir. Üçüncü Taraf Materyalleri sağlayıcısı ile herhangi bir ilişkimiz olduğu bu hususa bakılarak iddia edilemez. Üçüncü Taraf Materyalleri’ni kullanmanız durumunda her türlü hukuki ve cezai sorumluluğu tarafınıza aittir. Kullanımınız durumunda, üçüncü taraf materyalleri’ne uygulanan ilave Mevzuat ve hükümlere tabidir. 13. Promosyonlar: Hizmet üzerinden sunulan çekilişler, yarışmalar, piyangolar, anketler, oyunlar veya benzer promosyonlar (hep birlikte "Promosyon"), İşbu Sözleşme’den ayrı kurallar tarafından düzenlenebilmektedir. Herhangi bir Promosyon’a katılıyorsanız, lütfen geçerli kuralları gözden geçiriniz. Promosyon kuralları İşbu Sözleşme ile çelişirse, ilgili Promosyon kuralları geçerli olacağını kabul ve taahhüt etmiş sayılırsınız. 14. Garantilerin Sınırı: Türk Hukuku’nun izin verdiği en geniş ölçüde olmak kaydıyla; Hizmet ve herhangi bir Üçüncü Taraf Materyalleri, Tüzel Kişi tarafından açık, zımni veya yasal hiçbir garanti olmaksızın "olduğu gibi", "olduğu yerde" ve "bulunduğu yerde " Tarafımız’ca sunulmaktadır. Tüzel Kişi, ticarete elverişlilik, belirli bir amaca uygunluk, ihlal olmaması ve mülkiyete ilişkin garantiler dahil, Hizmet ve herhangi bir Ürün İlanı’na ve Üçüncü Taraf Materyalleri’ne ilişkin herhangi bir garantiyi reddetmektedir. İşbu Sözleşme ile belirtilen her türlü sorumsuzluk hükümleri hem Tüzel Kişi hem de Tüzel Kişi’ye bağlı kişileri kapsar. Ek olarak; ayrı ayrı bir önceki cümlede geçen tüzel kişiliklerin ortaklarını, yöneticilerini, görevlilerini, çalışanlarını, bağlı kişilerini, vekillerini, temsilcilerini, lisans verenlerini, tedarikçilerini ve hizmet sağlayıcılarını ve ayrı ayrı bunların halefleri ve devralanları için de geçerlidir. Hizmet’in güncel, eksiksiz, doğru veya güvenli olduğuna veya olacağına veya Hizmet’e erişimin kesintiye uğramayacağına dair bir garanti bulunmamaktadır. Hizmet, İşbu Sözleşme’yi ihlal eden veya İşbu Sözleşme ile çelişen hatalar ve materyaller içerebilir. Bunun yanında, üçüncü şahıslar da Hizmet’te yetkileri olmadığı halde değişiklikler yapabilir. Böyle bir değişikliğin varlığı halinde buna ilişkin detaylı bilgiyi ve Hizmet kapsamındaki yerini “….” adresinden Atma Ailesi ile paylaşınız. 15. Sorumluluk Sınırı: Türk Hukuku’nun izin verdiği en geniş ölçüde olmak kaydıyla; Tüzel Kişi herhangi bir sözleşme, her türlü ihmali davranışla işlenen de dahil olarak haksız fiil, kusursuz sorumluluk veya başka bir şekilde; kar kaybı, veri kullanımı, diğer maddi olmayan varlıkların kaybı, (herhangi bir sunumun üçüncü kişiler tarafından ele geçirilmesi dahil) sunum güvenliğinin kaybına ilişkin zararlar dahil, herhangi bir dolaylı, arızi, bağlı, özel, emsa veya cezai hiçbir zarardan, bu zarar veya kayıpların olma olasılığı önceden bildirilmiş olsa dahi sorumlu olmayacaktır. Yukarıda belirtilenleri sınırlamamak kaydıyla; Tüzel Kişi, başka bir hizmet kullanıcısı ile uyuşmazlıklar da dahil olmak üzere, kullanıcının Hizmet’i kullanmasından veya kullanamamasından veya herhangi bir Ürün İlanı’ndan veya Ürün İlanı’na ilişkin işlemlerden veya devirlerden, Üçüncü Taraf Materyalleri’nden doğan zararlardan sorumlu değildir. Hizmet ve Üçüncü Taraf Materyalleri ile ilgili sorunlara ilişkin Atma Ailesi her zaman elinden gelen çabayı sarf edecek olup bundan memnun kalınmaması durumunda kullanıcı olarak uygulanabilecek tek ve münhasır çözümün kullanmayı bırakmak olduğu kullanıcı tarafından kabul ve taahhüt edilmektedir. Tüzel Kişi’nin İşbu Sözleşme’den, yukarıda belirtilen tüm hususlar nezdindeki azami yükümlülüğünün toplamı; şayet Hizmet’i kullanma sebebiyle tarafınızca Tüzel Kişi’ye ödeme yapılmış ise bu ödemenin toplam miktarı kadar, ya da 50 (Elli) Türk Lirası ile sınırlı olup bu sınırlardan yüksek olanı ile sınırlıdır. İşbu hususa ilişkin ödeme sınırı, büyük miktar ile sınırlıdır. Tüm bu sınırlar Garantilerin Sınırları Bölümü’nde belirtilen taraflar için de aynen geçerlidir. 16. Tazminat: Uygulanabilir yasaların izin verdiği en geniş ölçüde; Şirketi, Bağlı Ortaklıklarını, ayrı ayrı her birinin haleflerini ve devralanlarını, (a) Hizmeti kullanımınız veya Hizmet ile bağlantılı olarak faaliyetleriniz (Sunumlar dahil); (b) Ürün İlanları, Ürün İlanlarına ilişkin işlemler veya devir veya Hizmetin diğer kullanıcıları ile aranızdaki uyuşmazlıklar; ve (c) bu Sözleşmenin sizin tarafınızdan ihlali veya iddia edilen ihlalinden doğan veya bunlarla bağlantılı tüm iddialar, sorumluluklar, zararlar, hükümler, kararlar, kayıplar, maliyetler, giderler ve ödemeler (avukatlık ücreti dahil) karşında savunmayı, tazmin etmeyi ve zarardan beri kılmayı kabul etmektesiniz. 17. Fesih: İşbu Sözleşme feshedilene kadar geçerlidir. Tüzel Kişi her zaman, önceden uyarıda bulunmaksızın, herhangi bir nedenle veya sebepsiz olarak Hizmet’i kullanmanıza son verebilir veya askıya alabilir. Böyle bir fesih veya askıya alma işlemi sonrasında Hizmet’i kullanma hakkınızın derhal sona ereceği kabul edilmiş sayılır. Atma Ailesi, Hizmet’e erişiminizi bloke etmek için teknik ve/veya diğer önlemleri alabilir. Bölüm [2-3, 9, 12-13 ve 15-24], bu Sözleşmenin süresinin sona ermesi veya feshinden sonra da geçerliliğini koruyacaktır. 18. Tatbik Edilecek Hukuk: İşbu Sözleşme hükümleri, Türkiye Cumhuriyeti Hukuku’na göre yorumlanacaktır. 19. Bilgi veya Şikayetler: Hizmet’le ilgili her türlü soru ve şikâyet için “info” adresi aracılığıyla, elektronik posta yoluyla, Atma Ailesi ile iletişime geçiniz. Alternatif olarak; “Gerçek Adrese” adresine posta ile veya “telefon numarası” numarası ile de iletişime geçebilirsiniz. Atma Ailesi ve çalışanları ile bir önceki cümlede belirtilen iletişimlerde, hiçbir şekilde kredi kartı bilgilerinize veya diğer hassas bilgilerinize yer verilmemesi gerekmektedir. 20. Telif Hakkı İhlali İddiaları: Hizmet ile erişilebilir materyallerin şayet telif haklarınızın ihlal ettiğini düşünüyorsanız, tarafınızca; Tüzel Kişi’nin söz konusu materyalin kaldırılmasını veya materyale erişimin engellenmesini talep eden, posta, elektronik posta veya faks ile yazılı bir ihtar Tüzel Kişi’ye gönderilebilir. Bu husus aynı şekilde birinin hatalı bir şekilde size karşı telif hakkı ihlal ihtarı kayda geçirildiğini düşünenler için de geçerlidir. İşbu ihtarlar yazılı olacak şekilde, telif haklarına ilişkin vekilimize; posta ile …. İstanbul adresine veya “…. com” üzerinden elektronik posta yoluyla gönderilebilir. 21. Değişiklikler: Hizmet üzerinden ilan etmek de dahil olmak üzere, İşbu Sözleşme’ye ve eklerine ilişkin değişiklikleri, tarafınıza makul iletişim araçları ile bildirim yapmak suretiyle gerektiği hallerde Atma Ailesi olarak tadil edebiliriz. İlan edilen veya başka şekilde söz konusu değişikliklerden tarafınızın bilgilendirildiği tarih itibariyle veyahut ilgili tadil metninde belirtilen süreden itibaren geçerli olmak kaydıyla mezkûr değişiklikler uygulanmaya başlanacaktır. Bir üst paragraftaki değişikliklerin ardından Hizmet'i kullanmaya devam etmeniz durumunda kullanıcının işbu değişiklikleri kabul ettiği kullanıcı tarafından kabul ve taahhüt edilir. İşbu Sözleşme’ye ilişkin değişikliklerin olduğu zamanlar İşbu Sözleşme metnine ulaşılan sayfada belirtilir. Tüzel Kişi’nin herhangi bir sorumluluğu olmadan her zaman Hizmet’in tamamı veya bir kısmı tarafımızca değiştirilebilir ya da durdurulabilir. Hizmet'i kullanmak için gerekli ücretler eklenebilir, eklenmiş olanlar değiştirilebilir veya bunlar tamamen kaldırılabilir. Hizmet kullanıcılarının tamamına veya platformun gerekleri dahilinde bir kısmına fırsatlar sunulabilir. 22. Diğer Hükümler: İşbu Sözleşme, tarafınızla Atma Ailesi arasında hiçbir şekilde ve surette herhangi bir ortaklık, işçi- işveren, acente veya franchise veren franchising alan gibi veya benzeri bir ilişki doğurmamaktadır. İşbu Sözleşme'nin herhangi bir hükmünün hukuka aykırı, geçersiz veya herhangi bir nedenle uygulanamaz olduğu durumlarda, yalnızca ilgili hükmün geçerliliği etkilenecek olup diğer tüm hükümler aynen sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. Kullanıcı İşbu Sözleşme’yi kabulü ile; İşbu Sözleşme kapsamındaki kullanıcı haklarının veya yükümlülüklerinin belirli bir kısmını veya tamamını, Tüzel Kişi tarafından önceden verilmiş açık yazılı onay olmadığı sürece temlik edemeyeceğini, devredemeyeceğini veya alt lisanslayamayacağını kabul ve taahhüt etmektedir. İşbu Sözleşme kapsamındaki Tüzel Kişi nezdindeki hak veya yükümlülüklerin bir kısmı veya tamamı, herhangi bir kısıtlama olmaksızın temlik edilebilir, devredilebilir veya alt lisanslanabilirdir. Taraflardan birinin İşbu Sözleşme altındaki ihlal veya temerrütten feragat etmesi, önceki veya sonraki ihlal veya temerrütlerden de feragat olarak addedilemeyecektir. Burada yer alan herhangi bir başlık, alt başlık veya bölüm başlığı sadece kolaylık sağlamak içindir ve kesinlikle herhangi bir bölümü veya hükmü tanımlayıp açıklamamaktadır. Tekil olarak tanımlanan tüm terimler, çoğul olarak kullanıldığında da uygun olduğu ve aksi belirtilmediği sürece aynı anlama gelecektir. İşbu Sözleşme’de "dahil" ibaresinin veya onun varyasyonlarının herhangi bir şekilde kullanılması "sınırlı olmaksızın" ifadesi tarafından takip ediliyormuş gibi yorumlanacaktır. Bu Sözleşme, İşbu Sözleşme’de yer alan tüm hüküm ve koşullar da dahil olmak üzere, tarafınızla Tüzel Kişi arasındaki, sözleşmenin konusu ile ilgili olan sözleşmenin tamamını teşkil eder ve söz konusu konuyla ilgili olarak sizinle Tüzel Kişi arasında önceden veya eşzamanlı olarak yapılmış olan yazılı veya sözlü tüm anlaşmaların veya mutabakatların yerine geçer. Size bildirimler (bu Sözleşmedeki değişikliklere ilişkin bildirimler de dahil olmak üzere) Hizmet’te ilan edilerek, elektronik postayla veya normal posta yoluyla yapılabilir. Hiçbir sınırlama olmaksızın, İşbu Sözleşme’nin basılı hali ve elektronik ortamda verilen herhangi bir bildirim, İşbu Sözleşme’den doğan veya İşbu Sözleşme ile ilgili olan adli veya idari işlemlerde, orijinal ve basılı olarak meydana getirilen iş belgeleri ve kayıtların kabul edildiği ölçüde ve aynı şartlara tabi olarak kabul edilebilirdir. Tüzel Kişi, hakimiyet alanı dışındaki herhangi bir nedenden ötürü yükümlülüğünü yerine getirememesi durumunda hiçbir şekilde hukuki ve cezai sorumlu tutulamaz. 23. IOS’a Özgü Hüküm ve Koşullar: İşbu Sözleşme’nin yukarıdaki hüküm ve koşullarına ek olarak; İşbu Sözleşme’de aksine herhangi bir hüküm olması durumunda dahi aşağıdaki hükümler, Uygulama’nın Apple Inc’in iOS işletim sistemi ile uyumlu herhangi bir sürümünü kullanmanız halinde uygulanacaktır. Apple Inc. İşbu Sözleşme’ye taraf değildir. Uygulama’nın sahibi olmayıp Uygulama’dan doğan bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Apple Inc., Uygulama’ya yönelik herhangi bir garanti vermemektedir. Uygulanabilir bir durumda ise Uygulama için satın alma bedelini iade edebilir. Apple Inc.; Uygulama’ya özgü bakım ve diğer destek servislerinden sorumlu değildir, herhangi bir üçüncü tarafın ürün sorumluluğu iddiası, Uygulama’nın yasal veya idari zorunluluklara uygun olarak yerine getirmediği iddialar, tüketicinin korunması veya benzer Türk Hukuku Mevzuatı uyarınca doğan iddialar ve fikri mülkiyet hakkı ihlallerine ilişkin iddialar da dahil olmak üzere, Uygulama’yla bağlantılı diğer taleplerden, kayıplardan, sorumluluklardan, zararlardan, masraf ya da harcamalardan sorumlu değildir. Fikri mülkiyet hakları ile ilgili olanlar da dahil olmak üzere, Uygulama’nın kullanımıyla ilgili sorular veya şikayetler, Atma Ailesi’ne yukarıdaki ilgili bölümden uygun olarak yönlendirilmelidir. Burada size verilen lisans, Uygulamayı Apple'ın iOS işletim sisteminde çalışan, size ait olan veya sizin tarafınızdan kontrol edilen Apple markalı bir üründe kullanmak için veya başka türlü Apple Inc.’in Uygulama Mağazası Hizmet Şartları'nın içinde belirtilen Kullanım Kuralları tarafından ayrıca izin verildiği şekilde kullanmak için devredilemez bir lisansla sınırlıdır. Kablosuz veri hizmeti sözleşmeniz gibi Uygulama’yı kullanırken size uygulanabilir olan herhangi bir üçüncü taraf sözleşmesinin hükümlerine de tarafınızca uyulması gerekmektedir. Apple Inc. ve iştirakleri, İşbu Sözleşme’nin üçüncü taraf lehtarlarıdır ve İşbu Sözleşme’nin hüküm ve koşullarını kabul etmeniz üzerine, İşbu Sözleşme’yi üçüncü kişi lehtar olarak size karşı icra etme hakkına sahip olacaklardır. Yukarıda belirtilenlerle bağlı olmaksızın, Tüzel Kişi’nin İşbu Sözleşme çerçevesinde hukuken herhangi bir değişikliğe, feragate veya uzlaşmaya taraf olma, bunları geri çekme veya feshetme hakkı, herhangi bir üçüncü şahsın onayına tabi değildir. .